📹 آتش سوزی در بازار فردوسی مشهد، منطقه طلاب ب ...

حوادث مشهد

📹 آتش سوزی در بازار فردوسی مشهد، منطقه طلاب

با کلیک، مستقیما اپلیکیشن اخبار مشهد را نصب کنید👇
yon.ir/ygm8b
تاریخ : 1397/08/26 | بازدید این مطلب : 20

📹 آتش سوزی در بازار فردوسی مشهد، منطقه طلاب با کلیک، مستقیما اپلیکیشن اخبار مشهد را نصب کنید👇 yon.ir/ygm8b